#89 Товарителници по клиенти и тарифи

89-1 Товарителници по клиенти и тарифи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Клиент, тарифа, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, стойност. 
Последна актуализация: 29 Юни 2014

#89-1

89-2 Товарителници по клиенти и тарифи
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: Клиент, тарифа, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, стойност. 
Последна актуализация: 29 Юни 2014

#89-2

89-3 Товарителници по клиенти, тарифи и категории коли 
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: Клиент, тарифа, категория кола/машина, дата, кола/машина, курса, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, стойност. 
Последна актуализация: 29 Юни 2014

#89-3

89-4 Товарителници по клиенти, тарифи и категории коли 
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: Клиент, тарифа, категория кола/машина, кола/машина, дата, товарителница номер, курса, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, стойност. 
Последна актуализация: 29 Юни 2014

#89-4

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s