#100 Количество, стойност и цена транспортни услуги по клиенти

#100-1 Количество стойност и цена транспортни услуги по клиенти
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Клиент, Количество, Стойност и Цена по тарифи тон км, км, час, товар и курсове.
Последна актуализация: 11 Мар 2015

#100-1

 

#100-2 Количество стойност и цена транспортни услуги по клиенти
Период
: Да
Вид: Подробна
Включва: Клиент, Дата, Кола/машина, Номер товарителница, Количество, Стойност и Цена по тарифи тон км, км, час, товар и курсове.
Последна актуализация: 11 Мар 2015

#100-2

Виж също: Automotive Director ™ – Справка товарителници по типове тарифи и клиенти

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s