Компресиране на базата данни

Компресирането на базата данни се извършва при разместване позициите на записи, например последователност на месеците. При компресирането се извършва и подреждане на индексите.

1. Намерете папката с базите данни. Може да се използва Администриране -> Мениджър връзки

2. Проверете дали данните се използват. Компресирането се извършва при условие, че базите данни не се ползват. По-долу е показано, че два от файловите са отворени и използват. В този случай може да се окаже най-добре компресирането да се извърши след приключване на работния ден.

3. След като базите данни се освободят направете копие на файла с данни. Могат да се компресират различни файлове, но най-често това се налага за тези с които се работи по-интензивно.

За пример копирайте NHTData в NXTData – dd-mm, където dd e текущата дата, а mm е месеца. В показания пример по-горе е направено копие на DataROS в DataROS – 24-08.

4. Копирайте оригиналния файл в локална папка.

5. Отворете файла
Изберете Tools -> Database Utilities -> Compact and Repair Database

6. Изпълнява се функцията и се затваря файла.
Файлът се премества обратна в оригиналната папка. Отваря се с приложната програма и се проверява.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s