#52 Товарителници по коли и клиенти/обекти с отчитане на гориво

#52-1 Товарителници по коли и клиенти с отчитане на гориво
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Кола, разстояние, курсове, гориво начално салзо, доливане, нормен разход, крайно салдо, фактически разход, обект, количество товар по тона и куб. м, Часове в работа, престой и стойност на услугата
Сортиране: Вид услуга, Кола 
Последна актуализация: 23 Яну 2012

52-1

#52-2 Товарителници по коли и клиенти с отчитане на гориво
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: Кола, разстояние, курсове, гориво начално салзо, доливане, нормен разход, крайно салдо, фактически разход, обект, количество товар по тона и куб. м, Часове в работа, престой и стойност на услугата
Сортиране: Вид услуга, кола, водач,
Последна актуализация: 23 Яну 2012

52-2

#52-3 Товарителници по коли и клиенти с отчитане на гориво
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: Кола, разстояние, курсове, гориво начално салзо, доливане, нормен разход, крайно салдо, фактически разход, обект, количество товар по тона и куб. м, Часове в работа, престой и стойност на услугата
Сортиране: Вид услуга, Кола, водач, дата.
Последна актуализация: 21 Яну 2012

52-1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s